สดุดี 69:32

สดุดี 69:32 THSV11

ขอให้บรรดาผู้ถ่อมตัวเห็นการนั้นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share