กันดารวิถี 28:26-31

กันดารวิถี 28:26-31 THSV11

“และในวันถวายผลรุ่นแรก เมื่อเจ้าทั้งหลายเอาธัญบูชาใหม่มาถวายแด่พระยาห์เวห์ในเทศกาลสัปดาห์นั้น เจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ ในวันนั้น และจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ คือถวายโคหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว และถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชา คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโคหนึ่งตัว แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัว พร้อมกับถวายแพะผู้ตัวหนึ่งสำหรับลบมลทินของพวกเจ้า นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและธัญบูชาที่คู่กันนั้น เจ้าจงถวายพร้อมเครื่องดื่มบูชาด้วย แต่ต้องไม่ให้มีตำหนิ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to กันดารวิถี 28:26-31

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.