มาระโก 13:32

มาระโก 13:32 THSV11

“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้น แม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาเท่านั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share