มัทธิว 6:8

มัทธิว 6:8 THSV11

อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share