มัทธิว 5:28

มัทธิว 5:28 THSV11

ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share