มัทธิว 15:11

มัทธิว 15:11 THSV11

ไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share