มัทธิว 14:23

มัทธิว 14:23 THSV11

และเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกมาก พระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share