เพลงคร่ำครวญ 3:22

เพลงคร่ำครวญ 3:22 THSV11

ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share