ยอห์น 8:56

ยอห์น 8:56 THSV11

อับราฮัมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็เห็นแล้วและมีความยินดี”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share