ยอห์น 5:46

ยอห์น 5:46 THSV11

ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสส ท่านก็น่าจะเชื่อเรา เพราะโมเสสเขียนถึงเรา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share