ยากอบ 2:24

ยากอบ 2:24 THSV11

พวกท่านก็เห็นแล้วว่า คนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติ และไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share