ฮีบรู 11:26

ฮีบรู 11:26 THSV11

ท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์ เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share