ปฐมกาล 9:29

ปฐมกาล 9:29 THSV11

รวมอายุของโนอาห์ได้ 950 ปี จึงสิ้นชีวิต
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share