ปฐมกาล 9:25

ปฐมกาล 9:25 THSV11

จึงพูดว่า “คานาอันจงถูกแช่ง ให้เป็นทาสต่ำสุดของพี่น้อง”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share