ปฐมกาล 9:20

ปฐมกาล 9:20 THSV11

โนอาห์เริ่มเป็นคนทำสวนและปลูกองุ่น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share