เฉลยธรรมบัญญัติ 20:19

เฉลยธรรมบัญญัติ 20:19 THSV11

“เมื่อท่านล้อมเมืองหนึ่งอยู่หลายวันเพื่อจะสู้รบและยึดเอาเมืองนั้น ห้ามใช้ขวานฟันทำลายต้นไม้ของเมืองนั้น เพราะท่านจะรับประทานผลจากต้นไม้นั้น อย่าโค่นลงเลย ต้นไม้ในทุ่งนาเป็นมนุษย์หรือ? ท่านจึงไปล้อมโจมตีมัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to เฉลยธรรมบัญญัติ 20:19