กิจการ 4:12

กิจการ 4:12 THSV11

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share