1 ทิโมธี 6:10

1 ทิโมธี 6:10 THSV11

เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share