ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:31-32

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:31-32 TGV

«Δόθηκε ακόμα η εντολή: όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία· αλλά κι όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία».
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Share