YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ huásimuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Lc. 3:23-38)
1Aꞌíi mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ huásimuaꞌmuaꞌ ɨ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen ɨ tɨ aꞌɨ́ɨjma jitze eerámaꞌcan ɨ David, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham.
2Abraham pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaac, ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaac, aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jacob, aꞌɨ́ɨjma pu tyiyóomuaꞌaj taꞌraa aꞌɨ́jna ɨ Judá, ajta séecan ɨ maj ihuáamuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Judá. 3Ajta aꞌɨ́jna ɨ Judá aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ táataj puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ Fares ajta ɨ Zérah, ajta aꞌɨ́ɨn huaꞌ náanacaꞌaj ɨ Tamar. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Fares, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta ɨ Esrón aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Aram. 4Aram pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aminadab aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nahasón, ajta jeꞌen Nahasón tyiyóoj taꞌraa tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Salmón. 5Ajta aꞌɨ́jna ɨ Salmón aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Booz aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Rahab. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Booz, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Obed, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Obed aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Rut. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Obed, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaí, 6ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaí pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ rey jɨmeꞌ tyiꞌtyávaacaꞌaj.
Aꞌɨ́jna ɨ David aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Salomón, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ Urías tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj. 7Salomón pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Roboam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Roboam, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Abías, ajta aꞌɨ́jna ɨ Abías, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Asá. 8Asá pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josafat, ajta aꞌɨ́jna ɨ Josafat aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Joram, ajta jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ Joram, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Uzías. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ Uzías, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jotam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jotam aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Acaz, ajta aꞌɨ́jna ɨ Acaz, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Ezequías. 10Ezequías pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Manasés, ajta aꞌɨ́jna ɨ Manasés aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Amón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Amón, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josías. 11Ajta aꞌɨ́jna ɨ Josías, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jeconías, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jeconías, aꞌájna matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Babilonia.
12Matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj, Jeconías pu séej tyiyóoj taꞌraa tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Salatiel, ajta aꞌɨ́jna ɨ Salatiel, aꞌɨ́j pu tyiyóoj taꞌraa ɨ Zorobabel. 13Zorobabel pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abiud, ajta aꞌɨ́jna ɨ Abiud aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliaquim, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliaquim, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Azor. 14Ajta aꞌɨ́jna ɨ Azor, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Sadoc, ajta aꞌɨ́jna ɨ Sadoc, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aquim, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aquim, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliud. 15Ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliud, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eleazar, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eleazar, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matán, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matán, aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob. 16Jacob pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José, ɨ cɨ́naꞌraꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia, ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, ɨ tyaj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Cɨríistuꞌ.
17Aꞌyaa mu mij tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj aráꞌasej ɨ maj jitzán eeráanyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, ꞌasta naꞌaj quee huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ David, majta aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj aráꞌasej ɨ maj aꞌɨ́jna jitze eeráanyej ɨ David, matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌájna a Babilonia, majta aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj tyityaꞌráꞌaxcaa tɨꞌɨj huanɨeꞌhuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ.
Tɨꞌɨj Jesús huanɨeꞌhuacaꞌ
(Lc. 2:1-7)
18Aꞌyaa pu tyuꞌnɨéꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu náanajraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Maríia, tɨ ajta arí jáatzaahuaj tɨꞌij huatyévicheꞌen aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ José, ajta matɨꞌɨj quee xu néemiꞌij huatyáꞌcaj aj puꞌij páꞌrɨꞌɨj huataséjre ɨ jucáaraꞌ jitze, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan huarɨ́j ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 19Ajta aꞌɨ́jna ɨ José ɨ tɨ jaꞌancuréꞌviꞌtɨj tyámuaꞌ pu tyíꞌtyevistacaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn quee jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ puéjtzij jaatáꞌan huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa puꞌij tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jaatátoonyij avíitzij jɨmeꞌ. 20Tɨꞌɨj arí jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij, sɨ́ɨj pu ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ jimi huataséjre tɨꞌɨj ooj tyácusimaꞌaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—José, mu paj aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ David, capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej paj jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia, jiꞌnye ɨ tɨ huataséjre ɨ jucáaraꞌ jitze, aꞌɨ́j pu jɨn huataséjre ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 21Maríia pu tyáatacan tyiyóoj taꞌmej, aꞌyaa pej pij jaatámuaꞌtyij tɨjɨn JESÚS. Aꞌyaa pu antyapuáaj jaꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ japua huatányuusij ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi.
22Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan aꞌyan tɨjɨn:
23Páꞌrɨꞌɨj pu huataséjreꞌsij ɨ jucáaraꞌ jitze ɨ íitɨꞌ tɨ quee xu aꞌtɨ́j jatyéviꞌtɨn,
aꞌɨ́ɨ pu tyiyóoj taꞌmej tyáatacan, aꞌyaa mu mij jaatámuaꞌsij tɨjɨn Emanuel.
Aꞌɨ́jna nyúucarij Emanuel,
aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn: Dios pu tajamuán yésejreꞌ.
24Tɨꞌɨj huájɨj aꞌɨ́jna ɨ José, aj puꞌij aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aj puꞌij jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia. 25Ajta tɨꞌɨj quee xu jamuán huiꞌcáriaꞌcaj aꞌɨ́ɨ pu ɨ Maríia tyiyóoj taꞌraj tyáatacan, aj puꞌij José aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn JESÚS.

Currently Selected:

San Mateo 1: cokNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy