SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:7

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:7 TCL02

Kötüler yıkılıp yok olur, Doğru kişinin evi ayakta kalır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:7