SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:6

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 12:6 TCL02

Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır, Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share