EYÜP 14:18

EYÜP 14:18 TCL02

“Ama dağın yıkılıp çöktüğü, Kayanın yerinden taşındığı
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share