EYÜP 14:16

EYÜP 14:16 TCL02

O zaman adımlarımı sayar, Günahımın hesabını tutmazdın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share