YEŞAYA 26:15

YEŞAYA 26:15 TCL02

Ulusu çoğalttın, ya RAB, Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin. Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share