1.YUHANNA 2:20-23

1.YUHANNA 2:20-23 TCL02

Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba'yı ve Oğul'u yadsıyan Mesih karşıtıdır. Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Share