YouVersion Logo
Search Icon

Mathay 1

1
Nau nkoch yao u che Brah Yêsu Krist
(Luk 3:23-38)
1Dja nau nkoch yao u che Brah Yêsu Krist#1:1: Ta nau nkoch yao dja, dâng lĕ jêng bu klô dadê, lah geh bu ur geh nchih n'hêl., i kon sau kađăch Đavid kăl e nơh, ndrel ma i kon sau Abrahăm đŏng. Lĕ rngôch phung Israel jêng rnoi deh Abrahăm dadê.#Mat 20:30-31 2Abrahăm i bơ̆ Isăk, Isăk i bơ̆ Yakôp, Yakôp i bơ̆ Yuđa, ndrel ma oh nô păng đŏng.#NNt 21:2-3; 25:26; 29:32-30:24; 49:10 3Yuđa sŏ ur rnha păng Tamar bă kon bu klô rnha Pêrês, ndrel ma oh păng rnha Seras, Pêrês i bơ̆ Hesrŭn, Hesrŭn i bơ̆ Aram,#NNt 38:27-30; Rut 4:18-22 4Aram i bơ̆ Aminađăp, Aminađăp i bơ̆ Nahsôn, Nahsôn i bơ̆ Salmôn, 5Salmôn sŏ ur rnha păng Rahap bă kon bu klô rnha păng Bôas, Bôas sŏ ur rnha păng Rut bă kon bu klô rnha păng Ôƀêt, Ôƀêt i bơ̆ Yêsê,#Yôs 2:1; Rut 4:13-17 6Yêsê i bơ̆ kađăch Đavid.
Kađăch Đavid sŏ pit ur bu, bă kađăch Salômôn, rnha sai i ur kađăch Đavid pit nây Uri.#2Sa 12:24 7Kađăch Salômôn i bơ̆ kađăch Rêhôbam, kađăch Rêhôbam i bơ̆ kađăch Abia, kađăch Abia i bơ̆ kađăch Asa,#1NR 3:10-16 8kađăch Asa i bơ̆ kađăch Yôsaphat, kađăch Yôsaphat i bơ̆ kađăch Yôram, kađăch Yôram i bơ̆ kađăch Ôsia, 9kađăch Ôsia i bơ̆ kađăch Yôtham, kađăch Yôtham i bơ̆ kađăch Ahas, kađăch Ahas i bơ̆ kađăch Hêsêkia, 10kađăch Hêsêkia i bơ̆ kađăch Manasê, kađăch Manasê i bơ̆ kađăch Amôn, kađăch Amôn i bơ̆ kađăch Yôsia, 11kađăch Yôsia i bơ̆ kađăch Yêkônis, ndrel ma oh oh păng đŏng. Dôl nây bu veng gro ƀon lan Israel gŭ jât bri Ƀaƀilôn.#2KK 24:8-16
12Jêh bu veng gro ƀon lan Israel gŭ ta bri Ƀaƀilôn kađăch Yêkônis bă Salathil, Salathil i bơ̆ Sôrôƀaƀel,#1NR 3:17; Êst 3:2 13Sôrôƀaƀel i bơ̆ Abiut, Abiut i bơ̆ Êliakim, Êliakim i bơ̆ Asôr, 14Asôr i bơ̆ Sadôk, Sadôk i bơ̆ Akim, Akim i bơ̆ Êliut, 15Êliut i bơ̆ Êlêasar, Êlêasar i bơ̆ Mathan, Mathan i bơ̆ Yakôp, 16Yakôp i bơ̆ Yôsep i sai Mari. Mari i nây bă Brah Yêsu bu kuăl lah Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl.#Luk 1:27
17Kơt ndri, ntơm bơh Abrahăm tât ma kađăch Đavid păng geh 14 bông bunuyh. Ntơm bơh kađăch Đavid tât ma rnôk bu veng gro ƀon lan Israel gŭ ta bri Ƀaƀilôn, geh 14 bông bunuyh. Ntơm bơh rnôk bu veng gro ƀon lan Israel gŭ ta bri Ƀaƀilôn tât ma Brah Yêsu i Brah Krist geh 14 bông bunuyh đŏng.
Nau deh Brah Yêsu Krist
(Luk 2:1-7)
18Bơh dŏng dja nkoch bri nau deh Brah Yêsu Krist. Geh du huê bu ur rnha păng Mari, păng i ndrôi Yôsep. Ê lor khân păng tâm gŭ ndrel, Mari lĕ ơm ntreo Brah Yêsu yor ma nau dơi Brah Huêng Ueh i kloh ueh ăn ma păng.#Luk 1:35 19Yôsep i ndrôi Mari nây, yor ma păng bunuyh sŏng bunuyh ueh, jêh say ndrôi păng lĕ ntreo, păng ŭch ntlơi ndrôi păng nơm mâu ôh ăn bu gĭt, păng mâu ŭch ăn ndrôi păng đit prêng bu, kơt ndri păng ŭch ntlơi ăn ndŏp ndŏp.#NKơ 5:29-30 20Nchô e ma păng nklŏn kơt nây, geh tông păr tă bơh Kôranh Brah mbơh ăn păng ma nau mbơi: “Hơi Yôsep kon sau kađăch Đavid! Lơi klach ôh sŏ Mari jêng ur may. Kon i ta trôm ndŭl păng nây mâu ôh tă bơh bunuyh, tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh ăn. 21Păng gŭ oh bu klô, jêh ri may tê̆ rnha Kon i nây kuăl ‘Yêsu’ - geh nau khlay lah ‘Kôranh Brah rklaih’ - yorlah Kon i nây mra rklaih phung ƀon lan Păng nơm bơh nau tih khân păng nơm.”#Luk 1:31; Yôh 1:29; Kar 4:12 22Lĕ nau dja geh gay ma tâm di ngăn đah nau Kôranh Brah ntĭnh tâng du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh:
23‘Uănh tay yơ̆! Du huê bu ur drôh ê hŏ geh gŭ ndrel bu klô mra ntreo, păng gŭ oh bu klô,
Jêh ri bu kuăl Kon i nây ‘Êmanuel’’.#Êsa 7:14
‘Êmanuel’ nau ngơi Hêbrơ rblang lah ‘Kôranh Brah gŭ ndrel bân’. 24Tât Yôsep kah bêch, păng iăt tâng nau tông păr đă ma păng, sŏ Mari jêng ur păng. 25Tih ma păng ê hŏ ôh geh bêch ndrel bu ur bu klô đah ur păng tât ma ur păng gŭ oh du huê Kon Bu Klô, jêh ri păng tê̆ rnha Kon i nây kuăl ‘Brah Yêsu’.

Currently Selected:

Mathay 1: cmoL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy