Markus 7:1

Markus 7:1 SV1750

En tot Hem vergaderden de Farizeen, en sommigen der Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren
SV1750: Statenvertaling
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Markus 7:1