Xa-cha-ri 10:11

Xa-cha-ri 10:11 KTHD

Họ sẽ vượt qua biển khổ, sóng đào sẽ dịu xuống, và nước sông Nin sẽ cạn khô, sự kiêu hãnh của A-sy-ri bị đánh hạ, vua Ai Cập mất quyền.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share