Tích 1:12

Tích 1:12 KTHD

Một nhà tiên tri của Cơ-rết đã nói: “Người Cơ-rết hay nói dối, ham mê ăn uống như những con vật lười biếng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share