Nhã Ca 2:16

Nhã Ca 2:16 KTHD

Người yêu của em thuộc riêng em, và em là của chàng. Chàng vui thỏa giữa rừng hoa huệ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share