Nhã Ca 1:1

Nhã Ca 1:1 KTHD

Đây là bài ca trong các bài ca của Sa-lô-môn, tuyệt vời hơn bất cứ bài ca nào khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Nhã Ca 1:1