YouVersion Logo
Search Icon

Khải Huyền 7

7
Dân của Đức Chúa Trời Được Đóng Ấn
1Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng bốn góc địa cầu, cầm giữ gió bốn phương trên đất, khiến cho khắp đất, biển và cây cối đều lặng yên. 2Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ phương đông, cầm ấn của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Thiên sứ này lớn tiếng kêu gọi bốn thiên sứ đã được quyền làm hại đất và biển: 3“Đừng làm hại đất, biển, và cây cối cho đến khi chúng ta đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời.”
4Tôi nghe có nhiều người được đóng ấn của Đức Chúa Trời—số người được đóng ấn thuộc các đại tộc Ít-ra-ên là 144.000 người:
5Đại tộc Giu-đa có 12.000 người,
đại tộc Ru-bên có 12.000 người,
đại tộc Gát có 12.000 người,
6đại tộc A-se có 12.000 người,
đại tộc Nép-ta-li có 12.000 người,
đại tộc Ma-na-se có 12.000 người,
7đại tộc Si-mê-ôn có 12.000 người,
đại tộc Lê-vi có 12.000 người,
đại tộc Y-sa-ca có 12.000 người,
8đại tộc Sa-bu-luân có 12.000 người,
đại tộc Giô-sép có 12.000 người,
đại tộc Bên-gia-min có 12.000 người.
Vô Số Người Được Cứu
9Sau đó tôi thấy vô số người, không ai đếm nổi, từ mọi quốc gia, dòng giống, dân tộc, và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con. Họ mặc áo dài trắng, tay cầm cành chà là. 10Họ lớn tiếng tung hô:
“Ơn cứu rỗi chúng ta là do Đức Chúa Trời, Đấng ngồi trên ngai và do Chiên Con!”
11Các thiên sứ đang đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật đều sấp mặt xuống trước ngai thờ phượng Đức Chúa Trời. 12Họ ca tụng:
“A-men! Sự chúc tụng, vinh quang, và khôn ngoan,
cảm tạ và vinh dự,
uy quyền và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta
đời đời vô tận! A-men.”
13Một trong hai mươi bốn trưởng lão hỏi tôi: “Những người mặc áo dài trắng đó là ai? Họ từ đâu đến?”
14Tôi thưa: “Thưa ông, ông là người biết điều đó.”
Rồi trưởng lão nói với tôi: “Đó là những người đã qua khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong máu Chiên Con.
15Vì thế, họ được đứng trước ngai Đức Chúa Trời,
ngày đêm phụng sự Ngài trong Đền Thờ.
Đấng ngồi trên ngai
sẽ che chở họ.
16Họ sẽ không còn đói khát;
cũng không còn bị mặt trời hay sức nóng nào nung đốt.
17Vì Chiên Con ở giữa ngai
sẽ là Đấng Chăn Dắt của họ.
Ngài sẽ dẫn họ đến những suối nước sống.
Và Đức Chúa Trời sẽ lau sạch nước mắt họ.”

Currently Selected:

Khải Huyền 7: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy