YouVersion Logo
Search Icon

Khải Huyền 5

5
Chiên Con và Cuộn Sách
1Tôi thấy trên tay phải Đấng ngồi trên ngai một cuộn sách ghi chép cả hai mặt, niêm phong bằng bảy ấn. 2Tôi lại thấy một thiên sứ uy dũng lớn tiếng công bố: “Ai xứng đáng tháo ấn và mở cuộn sách này ra?” 3Nhưng không một ai trên trời, dưới đất hay bên dưới đất có thể mở cuộn sách ra và đọc được.
4Tôi khóc cay đắng vì không thấy ai xứng đáng mở và đọc cuộn sách này. 5Một trong hai mươi bốn trưởng lão bảo tôi: “Đừng khóc nữa. Này, sư tử đại tộc Giu-đa, chồi lộc Đa-vít,#5:5 Xem Ysai 11:10 Đấng đã toàn thắng, có thể mở cuộn sách và mở bảy ấn.”
6Tôi nhìn thấy Chiên Con đứng trước ngai, chung quanh là bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con trông như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị Thần Linh của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế giới. 7Chiên Con bước tới lấy cuộn sách trong tay phải Đấng ngồi trên ngai. 8Ngài vừa lấy cuộn sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão đều quỳ xuống trước mặt Chiên Con. Mỗi vị nâng một chiếc đàn hạc và một bát vàng đầy hương liệu, là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9Họ đồng hát một bài ca mới:
“Ngài xứng đáng lấy cuộn sách,
tháo các ấn và mở ra.
Vì Ngài đã chịu chết để lấy máu mình chuộc về cho Đức Chúa Trời
những người thuộc mọi dòng giống, dân tộc, và quốc gia.
10Ngài khiến họ trở thành công dân của
Vương Quốc Chúa, làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
Và họ sẽ cai trị trên đất.”
11Tôi lại nhìn và nghe tiếng hát của hàng triệu thiên sứ đứng bao quanh ngai, bốn sinh vật và các trưởng lão. 12Các thiên sứ hát lớn tiếng:
“Chiên Con đã chịu giết—
đáng được uy quyền, giàu có,
khôn ngoan, sức mạnh,
vinh dự, vinh quang, và chúc tụng.”
13Tôi lại nghe tất cả tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, và trong biển đều lên tiếng:
“Nguyện chúc tụng, vinh dự, vinh quang và uy quyền
thuộc về Đấng ngồi trên ngai
và thuộc về Chiên Con đời đời vô tận.”
14Bốn sinh vật tung hô: “A-men!” và các trưởng lão quỳ xuống thờ lạy Chiên Con.

Currently Selected:

Khải Huyền 5: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy