Thi Thiên 98
KTHD

Thi Thiên 98

98
Thi Thiên 98
Khuyên Dân Ca Tụng Chúa Công Chính
1Hãy dâng lên Chúa Hằng Hữu một bài ca mới,
vì Chúa đã thực hiện nhiều việc diệu kỳ.
Sử dụng quyền uy và năng lực thánh#98:1 Nt bàn tay và cánh tay thánh
chiến thắng bạo lực giải cứu dân Ngài.#98:1 Ctd để làm sự giải cứu
2Chúa Hằng Hữu cho thấy ơn cứu rỗi,
bày tỏ đức công chính Ngài cho muôn dân.
3Chúa nhớ lại lòng nhân từ và đức thành tín với Ít-ra-ên.
Khắp đất đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
4Hỡi nhân loại, hãy reo mừng cho Chúa Hằng Hữu;
hãy hát bài ca mới chúc tụng Ngài.
5Đàn hạc réo rắt mừng Chúa Hằng Hữu,
đàn lia tấu nhạc khúc du dương,
6với kèn đồng cùng tiếng tù và trầm bổng.
Đồng thanh ca ngợi trước Chúa Hằng Hữu, là Vua!
7Biển và sinh vật trong biển hãy ca tụng Chúa!
Đất và sinh vật trên đất hãy cất tiếng vang rền.
8Sông và suối hãy vỗ tay tán thưởng!
Núi đồi hãy trổi giọng hoan ca
9trước mặt Chúa Hằng Hữu.
Chúa đến để phán xét thế gian.
Chúa sẽ xét xử thế giới bằng đức công chính,
và các dân tộc theo lẽ công bằng.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại