Thi Thiên 94
KTHD

Thi Thiên 94

94
Thi Thiên 94
Xin Chúa Báo Thù
1Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời báo ứng,
ôi Đức Chúa Trời báo ứng, xin hiển lộ vinh quang Ngài!#94:1 Ctd xin bày tỏ chính mình Ngài
2Xin trỗi dậy, lạy Thẩm Phán Tối Cao của thế gian.
Xin ra tay báo trả người kiêu căng.
3Bao lâu, lạy Chúa Hằng Hữu?
Đến bao giờ người ác thôi đắc chí?
4Họ tuôn ra những lời xấc xược đến khi nào?
Bao lâu những luận điệu khoe khoang mới chấm dứt?
5Lạy Chúa Hằng Hữu, họ giẫm nát dân Chúa,
giày đạp cơ nghiệp Chúa dưới gót chân.
6Họ giết quả phụ và kiều dân,
tàn sát đám trẻ con côi cút.
7Rồi tự nhủ: “Chúa Hằng Hữu có thấy đâu,
Đức Chúa Trời của Gia-cốp có bao giờ để ý?”
8Kẻ hung ác, hãy nghe đây và mở trí!#94:8 Ctd hãy hiểu biết
Người điên rồ, hãy học điều khôn ngoan!
9Đấng sáng tạo ra tai, chẳng lẽ không nghe?
Đấng làm ra mắt, lẽ nào không thấy rõ?
10Đấng đoán phạt muôn dân, lẽ nào không trừng trị?
Đấng hiểu biết mọi thứ lẽ nào không biết Ngài đang làm gì?
11Chúa Hằng Hữu biết tư tưởng thầm kín của con người;
Ngài biết bản chất nó chỉ là hư ảo!
12Lạy Chúa Hằng Hữu, phước cho người được Ngài sửa dạy,
và những ai được học luật pháp với Ngài.
13Ngài cho họ nghỉ ngơi sau những ngày hoạn nạn,
cho đến khi huyệt người ác đã đào xong.
14Chúa Hằng Hữu không hề quên dân Chúa;
Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ cơ nghiệp Ngài.
15Vì công lý sẽ trở lại với người công chính,
và tất cả người ngay sẽ theo chính đạo.#94:15 Nt sẽ theo nó
16Ai sẽ bảo vệ tôi khỏi tay bọn gian ác?
Ai đứng lên vì tôi chống lại người dữ?
17Nếu Chúa Hằng Hữu không giúp tôi,
thì linh hồn tôi đã phải câm nín.
18Khi tôi kêu: “Con trượt ngã!”
Thì tay nhân từ Chúa nâng đỡ tôi.
19Khi lòng tôi trăm mối ngổn ngang,
niềm an ủi Chúa là nguồn phấn khởi.
20Có thể nào Chúa liên kết với các lãnh đạo bất chính—
ban luật lệ làm hại dân lành?
21Họ liên minh ám hại người công chính,
và toa rập giết oan người vô tội.
22Nhưng Chúa Hằng Hữu là đồn lũy tôi;
Đức Chúa Trời tôi là vầng đá, nơi tôi ẩn náu.
23Đức Chúa Trời sẽ báo trả công việc ác họ làm.
Ngài sẽ tiêu diệt họ vì mưu ác họ.
Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ quét sạch người gian ác.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.