Thi Thiên 88:14

Thi Thiên 88:14 KTHD

Chúa Hằng Hữu ơi, sao Ngài từ bỏ con? Sao Chúa giấu mặt không cho con thấy?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share