YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 84

84
Thi Thiên 84
Hy Vọng Được Thờ Phượng trong Đền Thờ
(Thơ của gia đình Cô-ra, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu Git-tít)
1Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,
nơi Chúa ngự đáng yêu biết bao.
2Linh hồn con mong ước héo hon
được vào các hành lang của Chúa Hằng Hữu.
Với cả tâm hồn con lẫn thể xác,
con sẽ cất tiếng ngợi tôn Đức Chúa Trời Hằng Sống.
3Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Vua và Đức Chúa Trời của con!
Ngay cả chim sẻ còn được chỗ ấm,
chim yến kiếm được nơi làm tổ và đẻ trứng, nuôi con,
tại một nơi gần bàn thờ của Chúa.
4Phước hạnh thay cho ai được ở trong nhà Chúa,
họ sẽ luôn ca ngợi Ngài mãi mãi.
5Phước cho ai có sức mạnh từ nơi Chúa Hằng Hữu,
và tâm trí luôn nghĩ đến hành trình về Giê-ru-sa-lem.
6Khi đi qua Thung Lũng Khóc Lóc,
họ biến nó thành những dòng suối mát.
Mưa thu cũng phủ phước cho nó.
7Họ càng đi sức lực càng gia tăng,
cho đến khi mọi người đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
8Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin rủ nghe lời con cầu nguyện.
Xin lắng nghe, ôi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
9Lạy Đức Chúa Trời, là tấm khiên che chở.
Xin cúi nhìn gương mặt người Chúa xức dầu.
10Một ngày trong sân hành lang Chúa,
quý hơn nghìn ngày ở nơi khác!
Con thà làm người gác cửa cho nhà Đức Chúa Trời con,
còn hơn sống sung túc trong nhà của người gian ác.
11Vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời là mặt trời và khiên thuẫn.
Ngài ban ân huệ và vinh quang.
Chúa Hằng Hữu không tiếc điều tốt lành
cho những ai làm điều công chính.
12Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,
ai nương cậy Chúa đều được phước lành.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy