Thi Thiên 70
KTHD

Thi Thiên 70

70
Thi Thiên 70
Xin Cứu Giúp Khỏi Bị Hà Hiếp và Sỉ Nhục
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, lời cầu nguyện trong dịp Tế Lễ Kỷ Niệm)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con!
Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nhanh chóng phù hộ.
2Nguyện những người tìm hại mạng sống con
đều bị hổ nhục.
Nguyện những người muốn thấy con bị tàn hại,
phải rút lui và nhục nhã.
3Nguyện những người cười nhạo con phải hổ thẹn,
vì họ đã nói: “A ha! Chúng ta đã bắt được hắn rồi!”#70:3 Ctd bị đẩy lùi
4Nguyện tất cả những ai tìm Chúa,
đều hân hoan sung sướng trong Ngài.
Nguyện những ai yêu mến ân cứu độ,
mãi mãi tụng ca: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”
5Nhưng con cùng túng, nghèo khổ,
xin nhanh chóng đưa tay giải cứu, lạy Đức Chúa Trời.
Ngài là Đấng giúp đỡ và Đấng giải cứu con;
lạy Chúa Hằng Hữu, xin Ngài đừng chậm trễ.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.