Thi Thiên 67
KTHD

Thi Thiên 67

67
Thi Thiên 67
Kêu Gọi Các Dân Tộc Ca Ngợi Chúa
(Thơ soạn cho nhạc trưởng, dùng đàn dây)
1Nguyện Đức Chúa Trời thương xót và ban phước.
Xin Thiên nhan rạng rỡ trên chúng con.
2Nguyện đường lối Chúa được khai mở trên đất,
và ơn cứu rỗi nhiều người biết đến.
3Nguyện các dân tộc ca ngợi Chúa, lạy Đức Chúa Trời.
Toàn thể nhân loại tôn vinh Ngài.
4Nguyện các nước mừng vui ca hát,
vì Chúa xét xử công bằng cho dân,
và chỉ đạo mọi dân tộc trên đất.
5Nguyện các dân tộc ca ngợi Chúa, lạy Đức Chúa Trời.
Phải, toàn thể nhân loại tôn vinh Ngài.
6Khi ấy, đất sẽ gia tăng hoa lợi,
và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng con, sẽ ban phước lành.
7Phải, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng con,
và khắp đất loài người sẽ kính sợ Chúa.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.