YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 66

66
Thi Thiên 66
Tạ Ơn Vì Chúa Nhậm Lời
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Khắp đất hãy ca mừng chúc tụng Đức Chúa Trời!#66:1 Nt làm ồn ào cách vui mừng
2Hãy tôn vinh Danh Chúa!
Hãy hát cho thế giới biết vinh quang của Ngài.
3Hãy thưa với Đức Chúa Trời: “Việc Chúa làm vô cùng vĩ đại!
Bọn thù nghịch phải suy phục trước quyền năng vĩ đại của Ngài.
4Mọi tạo vật trên đất sẽ thờ phượng Chúa;
họ sẽ hát ca chúc tụng Chúa,
họ dâng khúc chúc tôn Danh Ngài.”
5Hãy đến xem việc Đức Chúa Trời làm,
vì loài người, Ngài làm những việc lạ đáng kinh.
6Chúa biến Biển Đỏ ra đất khô
cho con người đi bộ qua lòng sông.
Vì thế chúng ta hãy hân hoan trong Ngài.
7Chúa dùng quyền năng cai trị đời đời.
Mắt Chúa quan sát các dân tộc;
bọn phản nghịch đừng tự tôn tự đại.
8Hỡi cả trái đất, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời
và reo hò vang dội tung hô Ngài.
9Mạng sống chúng con trong tay Ngài
và Ngài giữ chân chúng con không trợt ngã.
10Lạy Đức Chúa Trời, Ngài từng thử nghiệm chúng con;
luyện chúng con như luyện bạc.
11Chúa để chúng con sa lưới,
và chất hoạn nạn trên lưng.
12Rồi Ngài khiến người ta cỡi trên đầu chúng con.
Chúng con gặp cảnh dầu sôi, lửa bỏng,
nhưng Chúa đưa chúng con vào chỗ an ninh.#66:12 Nt rộng rãi
13Con sẽ đem tế lễ thiêu lên Đền Thờ Chúa,
con sẽ làm trọn các con lời hứa nguyện—
14phải, là những điều con hứa nguyện
trong những giờ con gặp gian truân.
15Đó là tại sao con dâng lên Chúa tế lễ thiêu—
nào chiên đực béo tốt,
và những bò và dê đưc.
16Hãy đến và nghe, hỡi những người kính sợ Đức Chúa Trời,
tôi sẽ thuật lại những việc Chúa thực hiện.
17Miệng tôi kêu cầu và tôn cao Chúa,
lưỡi tôi chúc tụng và ca ngợi Ngài.
18Nếu lòng tôi xu hướng về tội ác,
Chúa hẳn đã không nhậm lời tôi.
19Nhưng Đức Chúa Trời đã lắng nghe!
Ngài nhậm lời tôi cầu nguyện.
20Ngợi tôn Đức Chúa Trời, Đấng không khước từ lời cầu nguyện,
và tiếp tục thương xót tôi không ngừng.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy