Thi Thiên 58
KTHD

Thi Thiên 58

58
Thi Thiên 58
Xin Chúa Trừng Phạt Người Ác
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Các giới cầm quyền cũng nói chuyện công lý sao?
Các ông#58:1 Nt xét xử con loài người có xét xử chính trực chăng?
2Không! Lòng các ông chỉ tính chuyện bất công.
Còn tay cân nhắc hành động bạo tàn trong xứ.#58:2 Nt trên đất
3Người ác vừa sinh ra đã lầm lạc,
từ trong lòng mẹ đã sai quấy và gian dối.
4Họ phun nọc độc như rắn,
họ như rắn hổ mang không chịu lắng nghe,
5phớt lờ tiếng người dụ rắn,
dù tiếng sáo huyền hoặc#58:5 Nt người mê hoặc tài giỏi đến đâu.
6Xin bẻ răng loài rắn độc, lạy Đức Chúa Trời!
Xin nhổ nanh vuốt sư tử tơ, lạy Chúa Hằng Hữu!
7Xin cho họ tan ra như nước chảy.
Xin khiến vũ khí của họ vô dụng trong tay mình.#58:7 Ctd như cỏ khô bị đạp nát
8Như con sên rỉ nước tan dần,
như thai sinh non, không thấy ánh dương.
9Đức Chúa Trời sẽ quét sạch họ đi, cả già lẫn trẻ,
nhanh hơn nồi nước nóng trên đống lửa gai.
10Người công chính vui mừng khi được báo thù.
Họ sẽ chùi chân trong máu người ác.
11Khi ấy người ta sẽ nói:#58:11 Nt sẽ nói lên
“Thật có phần thưởng cho người công chính sống vì Đức Chúa Trời;
thật có Đức Chúa Trời là quan tòa công bằng trên đất.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.