YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 56

56
Thi Thiên 56
Xin Giải Cứu và Dâng Lời Cảm Tạ
(Thơ của Đa-vít viết khi bị người Phi-li-tin bắt giữ tại thành Gát)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con,
vì kẻ thù đang đuổi gắt sau con.
Hằng ngày họ theo sát tấn công con.
2Ngày nào họ cũng săn đuổi,
hung hãn xua quân tấn công con.
3Những khi con sợ hãi,
con sẽ nương cậy nơi Ngài.
4Con ngợi tôn Đức Chúa Trời vì lời Ngài đã hứa.
Con tin cậy Đức Chúa Trời, vậy tại sao con phải sợ lo?
Có thể nào con người hại được con?
5Suốt ngày họ bắt bẻ từng lời,
vắt óc tìm phương kế giết hại con.
6Họ luôn họp nhau, rình rập,
theo con từng bước, nóng lòng giết hại con.
7Xin đừng để họ thoát bất cứ vì lý do nào,
lạy Đức Chúa Trời xin nổi giận tiêu diệt họ.
8Xin Chúa ghi nhận tiếng con than thở,
giữ nước mắt con trong chai của Ngài.
Những giọt lệ này lẽ nào Ngài không ghi nhớ?
9Kẻ thù con lập tức bị đẩy lui khi con kêu cầu Chúa.
Con biết rõ rằng: Đức Chúa Trời ở bên cạnh con!
10Con ngợi tôn Đức Chúa Trời vì lời Ngài đã hứa;
Phải, con ngợi tôn Chúa Hằng Hữu vì lời Ngài phán hứa.
11Con tin cậy Đức Chúa Trời, vậy tại sao con phải sợ lo?
Có thể nào con người hại được con?
12Lạy Đức Chúa Trời, con không quên những lời hứa nguyện,
và dâng lên Ngài tế lễ tạ ơn.
13Vì Chúa giải thoát con khỏi tay thần chết;
giữ chân con khỏi ngã, nằm dài.
Trước mặt Ngài cho con vững bước, lạy Đức Chúa Trời,
ánh sáng Ngài là sự sống của con.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy