Thi Thiên 56:2

Thi Thiên 56:2 KTHD

Ngày nào họ cũng săn đuổi, hung hãn xua quân tấn công con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 56:2