Thi Thiên 47
KTHD

Thi Thiên 47

47
Thi Thiên 47
Chúa Là Vua Khắp Đất
(Thơ của con cháu Cô-ra, soạn cho nhạc trưởng)
1Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay!
Hãy reo mừng ca ngợi Chúa.
2Vì Chúa Hằng Hữu Chí Cao thật đáng kinh sợ.
Ngài là Vua lớn của cả hoàn vũ.
3Ngài khắc phục các dân tộc,
đặt các quốc gia dưới chân chúng ta.
4Ngài chọn Đất Hứa cho cơ nghiệp đời đời của chúng ta,
con cháu Gia-cốp hãnh diện vì được Ngài yêu mến.
5Đức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng rộn rã.
Chúa Hằng Hữu ngự lên trong tiếng kèn vang dội.
6Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên;
hãy ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên!
7Vì Đức Chúa Trời là Vua trị vì khắp đất.
Hãy hát thi thiên ngợi tôn Ngài!
8Đức Chúa Trời cai trị trên các dân tộc,
Ngài ngự trên ngai chí thánh.
9Người cao quý trong các nước họp nhau
như con dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
Vì các vua trên đất thuộc quyền Đức Chúa Trời.
Ngài được tôn cao vô cùng khắp mọi nơi.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.