Thi Thiên 40:16

Thi Thiên 40:16 KTHD

Nguyện những người tìm kiếm Chúa tràn ngập hân hoan và mừng rỡ trong Ngài. Nguyện những ai yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: “Chúa Hằng Hữu thật vĩ đại!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share