Thi Thiên 38
KTHD

Thi Thiên 38

38
Thi Thiên 38
Lời Thống Hối
(Thơ của Đa-vít, để tưởng nhớ)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng quở trách con trong cơn giận,
lúc Ngài thịnh nộ, xin chớ sửa phạt con.
2Mũi tên Chúa bắn sâu vào thịt,
bàn tay Ngài đè nặng trên con.
3Vì Chúa giận, thân con yếu ớt;
do tội con, xương cốt mỏi mòn.
4Tội ác con ngập đầu—
nặng nề đè bẹp cả tâm thân,
5Vết thương lòng lở loét thối tha,
vì khờ dại đòn roi con chịu.
6Con cúi mặt khom mình trong tủi nhục.
Phiền muộn ngày đêm rục cõi lòng.
7Đòn vọt, lưng con đau như bỏng,
những lằn roi cày nát thịt da.
8Con gập người, kiệt lực, nhược suy.
Vì đau đớn nát lòng, con rên rỉ.
9Chúa Hằng Hữu ôi, Chúa biết mọi điều con ao ước;
tiếng thở than chẳng giấu được Ngài.
10Tim đập dồn, sức tàn lực kiệt,
đôi mắt lòa, bóng tối tràn lan.
11Bạn hữu, thân sơ đều lảng tránh.
Gia đình thân thích cũng dang xa.
12Người săn mạng lo chăng bẫy lưới.
Bọn ác nhân mưu kế hại người.
Suốt ngày lo tính chuyện dối gian.
13Con như người điếc, chẳng nghe, chẳng biết,
như người câm, không mở miệng.
14Phải, con như người điếc chẳng nghe,
miệng không có lời đối đáp.
15Lạy Chúa Hằng Hữu, con đang trông đợi.
Xin đáp lời, lạy Chúa, Đức Chúa Trời con.
16Con cầu nguyện: “Xin đừng để kẻ thù con hả hê
hay vui mừng vì chân con trượt ngã.”
17Con kiệt lực, chân không đứng vững,
nỗi đau thương đeo đẳng không rời.#38:17 Nt luôn ở trước con
18Con xưng ra tội lỗi con;
con ăn năn thống hối về những việc con đã làm.
19Quân thù đông vây bọc trong ngoài,
người vô cớ ghét con chẳng hiếm.
20Họ lấy điều dữ trả điều lành cho con,
chỉ vì con làm theo ý Chúa.
21Lạy Chúa Hằng Hữu, xin chớ bỏ rơi con.
Đức Chúa Trời của con, xin đừng ngoảnh mặt.
22Xin mau cứu giúp con,
Lạy Chúa Hằng Hữu, Đấng Cứu Rỗi con.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại