Thi Thiên 32
KTHD

Thi Thiên 32

32
Thi Thiên 32
Phước Hạnh của Người Được Tha Tội
(Giáo huấn ca của Đa-vít)
1Phước cho người có tội được tha thứ,
vi phạm được khỏa lấp.
2Phước cho người không bị Chúa kể tội,
hồn sạch trong, không chút gian trá.
3Khi con không chịu xưng nhận tội
xương cốt hao mòn,
suốt ngày rên rỉ.
4Ngày và đêm tay Chúa đè trên con nặng nề.
Sức lực con tan như sáp dưới nắng hạ.
5Cho đến lúc con nhận tội với Chúa,
không che giấu gian ác con.
Con tự bảo: “Ta sẽ xưng tội với Chúa Hằng Hữu.”
Và Chúa đã tha thứ con! Mọi tội ác đã qua.
6Vì thế, mọi người tin kính Chúa hãy cầu nguyện với Chúa khi còn gặp được,
để họ không bị chìm trong nước lũ của ngày phán xét.
7Vì Chúa là nơi con ẩn náu;
Chúa bảo vệ con lúc gian nan.
Ngài bao bọc con trong tiếng ca giải thoát.
8Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ dạy con, chỉ cho con đường lối phải theo.
Mắt Ta sẽ dõi theo và hướng dẫn.
9Đừng dại dột cứng cổ#32:9 Nt không hiểu biết như la, như ngựa,
phải dùng hàm thiếc, dây cương mới chịu vâng phục.”
10Người ác chịu nhiều khổ đau,
nhưng ai tin cậy Chúa Hằng Hữu sẽ được tràn đầy ân huệ.
11Những người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu!
Những người có lòng ngay thẳng, hãy reo vui!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại