Thi Thiên 31
KTHD

Thi Thiên 31

31
Thi Thiên 31
Nhờ Chúa Tiếp Cứu
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Chúa Hằng Hữu ôi, con nương tựa nơi Ngài;
xin đừng để con bị nhục nhã.
Xin giải thoát con, vì Ngài rất công minh.
2Xin lắng tai nghe con cầu nguyện;
xin sớm đến cứu giúp con.
Xin làm vầng đá cho con nương tựa,
làm đồn lũy cứu mạng sống con.
3Vì Chúa là vầng đá và đồn lũy con.
Xin dẫn dắt con để Danh Ngài rạng rỡ.
4Xin gỡ con khỏi lưới chúng giăng,
vì Ngài là nơi con ẩn núp.
5Con xin giao thác linh hồn trong tay Chúa.
Xin cứu con, lạy Chúa Hằng Hữu, vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín.
6Con ghét người thờ thần tượng hư ảo,
nhưng con tin cậy nơi Chúa Vĩnh Hằng.
7Con sẽ hân hoan vui mừng trong tình yêu của Chúa,
vì Chúa đã thấy sự đau đớn của con,
và biết nỗi thống khổ của linh hồn con.
8Chúa không giao nạp con vào tay kẻ địch,
nhưng đặt chân con lên chốn an toàn.
9Xin thương xót, lạy Chúa Hằng Hữu, vì con khốn đốn.
Mắt yếu mờ dâng lệ buồn đau.
Linh hồn con cùng thân xác mỏi mòn.
10Đời con tiêu hao trong thống khổ,
tháng ngày qua đầy tiếng thở than.
Sức suy tàn vì tội lỗi bủa vây;
xương cốt con rồi cũng hao mòn.
11Với kẻ thù, con chỉ là sỉ nhục,
láng giềng bạn hữu đều kinh khiếp—
ai thấy con đi cũng tránh xa.
12Con bị quên như người đã chết,
như chiếc bình khi đã vỡ tan.
13Con nghe nhiều kẻ thù phỉ báng,
chung quanh con vây phủ nỗi kinh hoàng.
Kẻ thù con họp nhau hội ý
tìm âm mưu kế hoạch thủ tiêu con.
14Chúa Hằng Hữu ôi, lòng con tin cậy Chúa.
Con trình thưa: “Ngài là Đức Chúa Trời của con!”
15Tương lai con ở trong tay Chúa.
Xin giải thoát con khỏi những người săn đuổi tính mạng con.
16Xin Thiên nhan sáng soi đầy tớ Chúa.
Giải cứu con tùy lượng xót thương.
17Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng để con bị hổ thẹn,
vì con đã kêu cầu đến Ngài.
Xin cho người ác ê chề nhục nhã;
lặng lẽ nằm yên dưới âm ty.
18Cho câm nín đôi môi dối trá—
theo thói quen láo xược kiêu căng xúc phạm người công chính.
19Thật lớn thay tình thương của Chúa,
dành cho ai kính sợ phục tùng.
Ngài ban ơn cho người tựa nương,
tỏ công khai trước mặt mọi người.
20Chúa giấu họ vào nơi kín đáo,
khỏi âm mưu hãm hại của loài người.
Trong lều trại Ngài che phủ họ
khỏi tiếng thị phi của thế gian.
21Đáng chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
vì Ngài tỏ lòng thương xót diệu kỳ.
Ngài che chở con an toàn khi tường thành con bị bao vây.
22Lúc thiếu suy xét, con đã nói:
“Con bị truất khỏi Chúa Hằng Hữu!”
Nhưng Chúa đã nghe lời con cầu nguyện
con kêu cầu Ngài cứu giúp con.
23Các người thánh, hãy yêu mến Chúa Hằng Hữu!
Vì Chúa Hằng Hữu bảo vệ người trung tín với Ngài,
nhưng phạt nặng người tự kiêu cao ngạo.
24Hỡi tất cả những người trông cậy Chúa Hằng Hữu!
Hãy anh dũng, can đảm, và bền lòng.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại