YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 25

25
Thi Thiên 25
Xin Phù Hộ và Xóa Tội
(Thơ của Đa-vít)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, linh hồn con hướng về Chúa.
2Đức Chúa Trời ôi, con tin cậy Ngài luôn!
Xin đừng để con hổ thẹn,
đừng cho kẻ thù thắng con.
3Không ai hy vọng nơi Chúa mà bị hổ thẹn,
chỉ những kẻ phản trắc phải tủi nhục đau buồn.
4Xin chỉ cho con đường lối, lạy Chúa Hằng Hữu;
và dạy con nẻo đường Ngài.
5Xin dẫn con đi vào chân lý và khuyên bảo con,
vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con.
Suốt ngày con hy vọng trong Ngài.
6Xin nhớ lại, ôi Chúa Hằng Hữu, đức nhân từ thương xót của Ngài,
như nghìn xưa Chúa vẫn làm.
7Xin đừng nhớ hành vi nổi loạn của con thời tuổi trẻ.
Xin nhớ đến con tùy theo lòng nhân từ
và thương xót của Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.
8Chúa Hằng Hữu thiện lành và chính trực;
Ngài giáo huấn những người lạc đường.
9Dẫn người khiêm cung theo chân lý,
dạy họ thánh luật kỷ cương.
10Đường lối Chúa Hằng Hữu là nhân từ chân thật
cho người nào vâng giữ mệnh lệnh Ngài.
11Ôi Chúa Hằng Hữu, vì Danh Ngài,
xin tha thứ tội con, dù rất nặng.
12Ai là người kính sợ Chúa Hằng Hữu?
Ngài sẽ giúp con chọn đường đúng.
13Người sẽ sống đời mình trong hưng thịnh.
Con cháu người sẽ thừa hưởng đất đai.
14Chúa Hằng Hữu là bạn của người tin kính.
Giao ước Ngài, Chúa hé lộ cho hay.
15Mắt con mòn mỏi trông Chúa Hằng Hữu đến,
gỡ chân con ra khỏi lưới gài.
16Xin xót thương, trở lại với con,
vì con quá nguy khốn cô đơn.
17Nỗi đau thương sao gia tăng mãi.
Xin cứu con khỏi mọi cảnh khổ đau!
18Xin Chúa xem cảnh lầm than, khốn khó.
Xin tha thứ tội ác của con.
19Quân thù nghịch gia tăng gấp bội
chúng căm thù, cay đắng, ghét con.
20Xin bảo vệ con! Xin gìn giữ linh hồn con!
Nương cậy Chúa, con không hổ thẹn.
21Xin Ngài bảo vệ con trong nếp sống,
với tấm lòng thanh khiết, ngay thẳng,
vì con luôn ngưỡng vọng Chân Thần.
22Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Ít-ra-ên,
cho thoát khỏi mọi gian truân hoạn nạn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy